Naša história

 • Ďaleký východ založený

 • Vyzvaná čínskou vládou, aby vypracovala priemyselné normy pre „jednorazové rozložiteľné stravovacie zariadenia“.

 • Vyhrala zlatú medailu „Desiaty vynález Číny“

 • Udelená cena „China Advanced Packaging Enterprise“

 • Ďaleký východ úspešne vyvinul zariadenie série SD-PP9, ktoré je prvou výrobnou linkou na výrobu buničitého riadu na výrobu buničiny v Číne.

 • Získal sme jediného dodávateľa ekologického jednorazového riadu pre olympijské hry v Sydney

 • Bol vyvinutý plne automatický stolný riad na lisovanie buničiny ZS-CX (SD-P08), ktorý bol prvým automatickým lisovaným stolným riadom v tomto priemysle.

 • Úspešne vyvinutý plne automatický stolný stroj na výrobu buničiny šetriaci energiu

 • Nová generácia dvojstupňového veľkého pracovného stola Plnoautomatické stolné riadové vybavenie série LD-12.

 • Udelená Čínskou národnou komisiou pre rozvoj a reformy ako: Kľúčový projekt úspory energie, Hlavný demonštračný projekt obehového hospodárstva a ochrany zdrojov.

 • Vyhral cenu „50 najlepších čínskych spoločností v obale papiera“

 • Spoločnosť Advanced Technology získala ocenenia a medzinárodné patenty na medzinárodných výstavách